سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

چکیده:

جزایر مرجانی با حفاظت از لارو آبزیان در برابر شکارچی تامین غذا و … محیط مناسبی را برای احیا بسیاری از گونه ها فراهم می آورند بنابراین تخریب مرجانها ضربه بزرگی را بر تنوع و فراوانی گونه های آبزی وارد نماید ابزار صیدنامناسب همبصورت مستقیم و هم غیرمستقیم باعث کاهش ذخایر آبزیان تجاری می شود علاوه بر آن گستره فعالیت صیادات نیز بسیار مهم می باشد اگر صیادان در سطح وسیعی فعالیت نمایند طبیعتا اثرات سو فعالیت آنها بر محیط و بخصوص مناطق مرجانی بیشتر است یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی به منظور حفظ ذخایر آبزیان ایجاد مناطق دریایی حفاظت شده یا MPAs می باشد زیرا این مناطق حفاظت شده می توانند به عنوان نوزادگاه وذخیره گاه مولدین عمل نموده و تامین کننده فراوانی گونه های یک منطقه وسیع باشندو هدف از ایجاد مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی کنترل پروسه های انسانی موثر بر طبیعت و احیا و بازسازی اشکال حیاتی آسیب دیده می باشد که قبل از هر اقدامی یافتن نقاط مناسب از نظر تنوع گونه ای سطح آسیب وارد شده و سایر موارد مهم درایجاد مناطق حفاظت شده بررسی شود.