سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساریسا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سمیه نصرتپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهره مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
سولماز خزایی موغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

قرآن کریم آب را اصل حیات و زندگی می شمارد. هشت آیه به طور مستقیم و حدود شصت آیه به طور غیر مستقیم در قرآن و هم چنین احادیث مختلف درباره آب وجود دارد. با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت طبیعی و چگونگی مقدار آب در دسترس، میزان پیشرفت فناوری و نیز شیوه معیشت در سرزمین های مختلف، جایگاه آب متفاوت است. آب عامل مهمی در توسعه اقتصادی و کشاورزی کشور های جهان به شمار می رود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه بین المللی آب، در سال ۲۰۵۰ تعداد ۶۵ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر هفت میلیارد نفر با کمبود آب مواجه می شوند. بروز خشکسالی و کمبود آب در کشور ایران نیز یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده بشمار می آید و بسیاری از برنامه ریزی های اساسی کشور در استفاده بهینه و صحیح از این نعمت خداوند می باشد. ولی با توجه به مطالعه انجام گرفته در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، لذا هدف از مقاله حاضر مروری بر اهمیت و ارزش آب و همچنین مصرف آن از نظر اسلام و قرآن کریم است.