سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه غلامعلی زاده – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و کارشناس فضای سبز شهر
مجتبی میرزاکاظمی – رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۸

چکیده:

سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی که با صرف هزینه، زمان ، امکانات و زحمات فراوان تولید شده است، به صورت ضایعات از بین می رود به طوری که خسارت بزرگی برای منابع غذایی جهان ایجاد می کند. در این میان، میوه ها از جملهمهمترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت انسان بازی می کنند که بدلیل داشتن رطوبت زیاد، فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از آنها از بین می روند. از طرفی، زنان یه عنوان نیروی کار نامرئیدر بخش کشاورزی خواهند توانست به فرآوری محصولات باغی کمک کنند و به این ترتیب سهم عمده ای در کاهش ضایعات داشتهباشند. در مقاله مروری حاضر، مواردی نظیر زمان برداشت محصول، عوارض پاتوبیولوژیکی، تکنولوژی انبارداری، بسته بندی و جابجایی به عنوان مهمترین عوامل ایجاد ضایعات، پس از برداشت محصول معرفی شده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از طریق آموزش های صحیح می توان بهداشتی ترین و ساده ترین روش های فرآوری و نگه داری محصولات کشاورزی را، برای اطلاعبیشتر زنان روستایی ارائه داد. برای تحقق این امر می توان توصیه هایی از قبیل بکارگیری سواد آموزی، تقویت اعتماد به نفس، تشکیل تعاونی های زنان و کارگاه های آموزشی را ارائه داد