سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

خدیجه مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جلال محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهشید سوری – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

علیرغم این که زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی فعال هر کشور می‌تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در برنامه‌های توسعه و مشارکت داشته باشند اما واقعیت این است که زنان با وجود مشارکت و نقش بسیار مهم در بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حفاظت و احیای منابع طبیعی از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند به علت این امر کم توجهی به نقش‌ها و فعالیت‌های آنان است که موجب شده آن‌ها در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار نگیرد و با توجه به اینکه هر گونه تاخیر در منابع طبیعی ولو خیلی ناچیز باشد می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را باعث گردد لذا حفاظت از منابع طبیعی مشارکت همه اقشار جامعه را می‌طلبد ازاین‌رو برتری این تحقیق نقش زنان در منابع طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است برای این بررسی از مطالعات کتابخانه‌ای و جستجوی در سایت‌های مربوط ( هرچند که منابع موجود بسیار محدود بود ) استفاده شده است با تغییر نگرش سنتی بزنه و با ارائه اطلاعات مفید در مورد استفاده صحیح از منابع طبیعی به زنان و دختران خصوصاً زنان روستایی و عشایری ( چون در تماس مستقیم با عرصه قرار دارند ) می‌توان گام‌های بلندی در مسیر احیا و نگهداری از منابع طبیعی برداشت .