سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رحیمی فراهانی – کارشناس فنی دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، وزارت نیرو
انسیه محرابی – کارشناس فنی دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، وزارت نیرو

چکیده:

آب از بدو پیدایش حیات، نقش اساسی در ادامه زندگی و طبیعتا درموجودیت انسان‌ها ایفا نموده است و نقش آن در پیدایش و رشد حیات در نظریههای علمی مورد تایید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در طول تاریخ آب عامل مهمی درشکل‌گیری تمدن‌ها، روش زندگی بشر، توسعه تکنولوژی، زبان و‌ فرهنگ بوده است و همچنین بشر را به ایجاد شاهکارهای فوق‌العاده مهندسی سوق داده است که از آن جمله می‌توان به ساخت سدهای کوچک، چاه‌ها و قنات‌ها و لوله‌کشی‌های سفالینی باقیمانده که مصداقی از شاهکارهای مهندسی در گذشته می‌باشد، اشاره نمود. پیدایش و بقای گروه‌های مختلف انسانی در طول تاریخ به قدری با وجود آب عجین بوده است که جایگاه آب در فرهنگ‌های گوناگون بشری به تناسب شرایط اقلیمی، موقعیت طبیعی و چگونگی و مقدار منابع آب در دسترس، میزان پیشرفت فناوری و نیز شیوه معیشت در سرزمین‌های مختلف به نحو مشهودی قابل مشاهده است. آب و مدیرت منابع آب به عنوان یک اصل اساسی در زندگی بشری همواره مطرح بوده و هست به شکلی که در ادیان الهی،آب را اولین پدیدهای میدانند که خداوند خلق نموده و معتقد هستند که سایر موجودات نیز به نحوی از آب ایجاد شده‌اند. دین اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، بیش ازسایر ادیان و از جهات گوناگون درمورد آب و مدیریت آن بحث نموده است. هدف از این مقاله بررسی اهمیت و ارزش آب و مدیریت آن از نظر اسلام و قرآن کریم است. که مروری اسنادی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از قرآن، احادیث، متون دینی و بررسی مقالات خواهد بود. براین اساس، تطابق مبانی علمی و نظری مبنی برحفاظت ازمنابع آب به عنوان پیش شرط توسعه پایدارکه درسه دهه اخیر به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت منابع آب درنظرگرفته شده است، باآیات قرانی و احادیث وارده در این خصوص به عنوان ارزش‌گذاری دین مبین اسلام به این ماده حیاتی و مدیریت آن همپای دیگر ارزش‌های دینی پرداخته خواهد شد