سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد شاکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی آب،سازههای آبی دانشگاه شهرکرد
هانی تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی آب،سازههای آبی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این مقاله ابتدا با تعریف مفهوم پایداری(Sustainable پرداخته میشود سپس با بررسی مدلهای م ورد استفاده در مدیریت و شبیه سازی در کشور پرداخته شده.در ادامه به بررسی عوامل محدود کننده در مدیریت کلان کشوری و اثرات آن بر کشاورزی پایدار و تاثیر آن قطب کشاورزی کشور(خوزستان) به عنوان نمونه پرداخته شده . در نهایت آنکه پایدار بودن یک برنامه کاملاً وابسته به جند وجهی و جامع بودن آن است . و ناکارآمد بودن نگرش تک بعدی و لزوم جامع نگری و اتخاذ بهترین تصمیم ها و شیوه های مدیریتی ، بهره گیری از تخصصهای مختلف براساس معیارهای چندگانه کمی و کیفی و ارایه گزینه ها و سناریوهای مختلف مدیریتی را ضروری ساخته است