سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا نجفی – کارشناس دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو
جبار وطن خواه – مشاور معاون وزیر در امور آب و آبفا و دبیر کمیته هماهنگی رودخانه های مر

چکیده:

کمبود منابع آب و افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی توجه به منابع آب شیرین را افزایش داده است بسیاری از منابع آب شیرین در حوضه های مشترک بین دو یا چند کشور قرار دارند و بروز تنش در روابط بین استفاده کنندگان از این منابع حتی موجبات برافروختن جنگ را فراهم نموده است اقدامات یکطرفه کشورها درمهار آب های مرزی در حوضه های ابریز مرزی و مشترک سبب بروز تاثیرات منفی محیط زیستی درحوضه های مذکور گردیده است یکی از حوضه های ابریز مرزی کشورما که نقش مهمی در حیات و محیط زیست منطقه شرق کشور دارد حوضه ابریز فرامری هیرمند بین ایران و افغانستان است اقدامات انجام شده در دهه های اخیر در افغانستان سبب کاهش آورد رودخانه مرزی هیرمند به ایران و خشک شدن دریاچه هیرمند در بعضی از سالها و تاثیرات منفی بر محیط زیست دشت سیستان شده است.