سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهین پرسش – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسین خالوعسکری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید مطهری شیراز
سمانه پیرمرادی – دانشجوی کارشناسی دبیری معارف دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه شعارنابودی در انتظار شماست، مگر اینکه خلاق و نوآور باشید پیش روی همه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. ازآن جایی که مدیران آموزش و پرورش وظیفه رشد و پرورش خلاقیت کودکان را بر عهده دارند، برای نیل به این منظور باید در جهتاستفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های آنها گام بردارند، بنابراین همواره در پی یافتن روش های جدید برای ارتقای خلاقیت کودکان هستند. یکی از جدیدترین و جذاب ترین این روش ها قصه گویی می باشد.همان گونه که می دانید در کشور ما به رغم وجود گنجینه های علم و معرفت و داستان ها و افسانه های زیبا و آموزنده، اولیا ومربیان بیشترین وقت خود به مسائل آموزشی کودکان اختصاص می دهند و دانش آموزان نیز، در خانه و مدرسه بیشتر اوقات خود را صرف یادگیری های غیر فعال کرده، از سختی و خشکی دروس و اضطراب امتحان و نمره رنج می برند. بدین ترتیب اغلب اولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و تربیت که پرورش انسان های خلاق، مبتکر و کارآمد است باز می مانند.