سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه زبان و ادبیات فارسی، فسا، ایران

چکیده:

در این مقاله به اهمیت کتاب قابوس نامه از دو بعد اجتماعی و تربیتی پرداخته شده است. اگر فقط نگاهی گذرا به فهرست این کتاب بیندازیم، متوجه می شویم که نویسنده ی آن، چه اطلاعات وسیع و چه تجارب ارزنده ای در این زمینه داشته است. در زمینه ی بعد اجتماعی، عنصر المعالی یک جامعه شناس و مردم شناسی بی نظیر است. از میان مطالب وسیع اجتماعی به مهمترین ابعاد آن یعنی: مردم شناسی، وقت شناسی، می گساری و آداب و رسوم آن، آئین مهمانی کردن و مهمان شدن و نهاد اجتماعی خانواده و حق و حقوق آن، پرداخته شده است. در زمینه بعد تربیتی به موضوعاتی همچون قانون کارما، تعلیم خوبی ها و فضائل و زیر مجموعه های این مقوله و در پایان به اعتدال و میانه روی در تمام امور پرداخته شده است.