سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل/ اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران

چکیده:

یکی از مهمترین حوادث مختلف کشور ما، تصادفات جاده ای میباشد که مهمترین عامل بروز تصادفات و منشا بیشترین علتهای سوانح جاده ای عوامل انسانی می باشند. بنابراین بررسی رفتارهای غیر اجتماعی رانندگان و یافتن روشهای اصلاح آناز جمله عوامل موثر در بهبود عملکرد و کاهش تعداد تصادفات و افزایش سلامت جامعه میباشد. در نتیجه برنام هریزی مناسب و ارتقای سطح آگاهی و مهار تهایرانندگان در زمینه مسایل ایمنی ترافیک و تصادفات و تمرکز بر روی پیامد و نتایج ناگوار ناشی از حوادث ترافیکی به نحوی که در جهت تغییر عادت های نادرست رانندگی و ناشایست نشان دادن تخلفات و سرپیچی از قوانین و مقررات هدف گذاری شود، میتواند بسیاری از رفتارهای غیر اجتماعی رانندگان را کنترل و از تصادفات و تلفات شدید جلوگیری نموده و ضمن ارتقا و بهبود وضعیت رفتارهای اجتماعی رانندگان؛ نسبت به ارتقا سبک زندگی، بهبود و افزایش سلامت جامعه تاثیرگذار باشد.