سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف احمدلو – کارشناس بیولوژی آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

چکیده:

رشد جمعیت ، توسعه مراکز شهری وگسترش فعالیتهای صنعتی افزایش مصرف آب موجب افزایش تولید فاضلاب ، آلودگی منابع آبی ، محیط زیست را داشته است ، برای کاهش مشکل فوق ساخت تصفیه خانه در اولویت قرار گرفتند وفاضلاب خام با ورود به تصفیه خانه های برکه تثبیت و طی مراحل تصفیه به روش بیولوژیکی فاضلاب خام تصفیه شده و یک محیط قابل رشد میکروارگانیسم های مفید جهت تصفیه نهایی بوجود می آورد ،که شامل باکتریها،جلبکها،پروتوزوئرها،می باشند.از آنجایی که جلبکها زنجیره اصلی تولید یا تولید اولیه را در دریاها یا پساب های تصفیه خانه های فاضلاب را تشکیل می دهند وجلبک به لحاظ دارا بودن پروتئین ، مواد معدنی، ویتامین واسید های چرب امگا تری ارزش تغذیه ای بسیاری دارد امروزه بهره برداری از جلبکها در ابعاد صنعتی ،کشاورزی ،داروئی وغذایی ابعاد بسیار گسترده ای یافته وتکنولوژی مدرن برای تولید وبهره برداری از جلبکها در کشورهای صنعتی وپیشرفته جهان مورد استفاده قرار می گیرد.خوشبختانه در کشور ما نیز بر اثر شرایط جغرافیایی خاص گسترش جلبکها آن چنان است که بسیاری از گیاهان تولید کننده مواد اولیه داروئی را داریم ومی توانیم با بهره گیری از آنها از ورود این مواد از خارج جلوگیری کنیم