سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطهره رضایی زاده – کارشناس شرکت تعاونی تولیدی راز رویش
آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی –گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

گندم به عنوان اساسی ترین محصول در الگوی غذایی ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به گونه ای که همواره در سیاستگذاری ها محور اصلی بوده است. برای حرکت در جهت تامین گندم مورد نیاز کشور باید به افزایش پتانسیل تولید و حفظ حداکثر پتانسیل موجود توجه داشت در حال حاضر کشورهای پیشرفته توانسته اند خسارت ناشی ازعلفهای هرز را به ۵%کاهش دهند،این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه این خسارت ۲۵ % و یا بیشتر است.هنگامی که گفته می شود خسارت علف های هرز ۲۵ % است ،منظور این است که اگر با علف های هرز مبارزه شود، ۲۵ % به عملکرد افزوده خواهدشد.به نظر می رسد که اگر بتوان از طریق مبارزه با علف های هرز ۲۵ %عملکرد را افزایش داد،این روش به مراتب ارزانتر از روش های وقتگیر و پرهزینه به نژادی (که البته آنهم به جای خود ضروری و حیاتی است)خواهد بود . در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای و استفاده از آمارهای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ضمن معرفی علفهای هرز مزارع گندم به معرفی علفکش های مناسب و روشهای و نکات مورد توجه در مدیریت کنترل علفهای هرز پرداخته شود.