سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رستم آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
محمدامین باتمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
کامران سمیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

چکیده:

سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرایند تولید نقش بسیار با اهمیتی دارد با بکارگیری صحیح سرمایه م یتوان نیروی انسانی مناسب را در اختیار گرفت موفقیت بنگاه ها و واحدهای اقتصادی منوط به بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته است که تنها از طریق سرمایه و ترکیب مناسب آن با دیگر عوامل تولید قابل دستیابی است سرمایه امکان بکارگیری نهاده های کافی و مناسبی را به تولید کنندگان می دهد همچنین تحقیقات علمی و استفاده از نتایج آن که شالوده رقابت درجهان کنونی است از طریق تخصیص منابع سرمایه های کافی امکان پذیر است بنابراین بی مناسبت نیست که در فرایند توسعه اقتصادی بسیاری از نظرات برضرورت تشکیل سرمایه و چگونگی تامین آن مبتنی است در اقتصاد کشور ایران به طور کلی موضوع سرمایه و سرمایه گذاری به دلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی و بی ثباتی قیمت آن همواره با مشکلات فراوانی همراه بوده است و محدودیت های اجرایی و حقوقی نیز برشدت این محدوده ها افزوده است.