سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا شکری زاده – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهدی حدادزاده – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژی

چکیده:

مطالعه چندین ساله مدیران ارشد بطور کلی نشان میدهد که عملکرد شرکت به شدت تحت تاثیر این مهم است که تا چه اندازه استراتژی یک کسب و کاربا ساختارسازمانی و هنجارهای رفتاری کارمندان خود هماهنگ و مناسب یکدیگر می باشند این مقاله یک طبقه بندی متشکل ازچهارترکیب مختلف رفتاری – ساختاری ارایه میدهد که شامل مدیریت غالب نوآوران مشتری محور کنترل کنندگان قیمت مشتری محور و میانه رو می باشد این طبقات ساختاری / رفتاری هرکدام با یک استراتژی کسب و کارخاص هماهنگ بوده و برای ارایه یک عملکرد خوب مناسب هستند که دراین مقاله به بررسی و شناسایی این که کدام ترکیب ازساختارها و رفتارها بهترین انتخاب برای تسهیل روند اجرای یک استراتژی خاص می باشند می پردازد.