سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید قاسمی – دانشجوی دکتری اکولوژی
مصطفی اف قارا – استاد دانشگاه دولتی باکو– جمهوری آذربایجان
علیرضا ضیائی – دانشجوی دکتری

چکیده:

بررسی تنوع زیستی اکوسیستم ها و شناسایی و حفاظت از گونه های اندمیک هر منطقه که به عنوان مرکز ثقل تنوع زیستی به شمار می روند از اهمیت خاصی برخوردار است.حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در شمالغربی ایران یکی از حوضه های داخلی ایران است که محل زیست گونه های اندمیک و منحصر به فرد ماهیان آب شیرین به شمار می رود. ماهیان اندمیک این حوضه ، ۳ گونه Acanthalburnus urmianus Leuciscus ulanus و Chalcalburnus atropatenae هستند که در مناطق بسیار محدود یافت می شوند و پراکندگی معینی دارند. نتایج بررسی های انجام یافته نشان می دهد که در سال های اخیر عوامل متعددی از جمله تغییرات اقلیم، توسعه بی رویه فعالیت های اقتصادی، آلودگیها و … سبب کاهش تنوع طبیعی اکوسیستمها و زیستگاه های موجودات زنده در حوضه دریاچه ارومیه شده است و در اثر این عوامل از ارزش زیستگاهی رودخانهها که به عنوان یکی از زیستگاه های مهم آبزیان خصوصاً ماهیان به شمار می رود کاسته شده و سبب تنگتر شدن عرصههای زیستی ماهیان با ارزش به خصوص گونههای اندمیک در حوضه دریاچه ارومیه شده است.