سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معرفت قاسمی –
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود برنجی – هنرستان کشاورزی شهید باهنر اردبیل

چکیده:

رسیدن به خودکفایی درتولید محصولات استراتژیک کشاورزی یکی از مهمترین اولویت های کاری سیاست گذاران توسعه کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشورمان می باشد لذا دستیابی به این مهم بدون ایجاد زیرساخت های لازم درهربخش تولیدی از سوی دولت و مشارکت فعال و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن نخواهد بود به این منظور به بررسی و اهمیت تولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام اگریا و ساوالان در شرایط گلخانه و نقش آن درتوسعه کشاورزی آزمایشی در قالب طرح کرتهای کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه شرکت دشت زرین اردبیل انجام شد دراین پژوهش از گیاه چه های عاری از ویروس تولید شده در آزماشیگاه بیوتکنولوژی کشت بافت شرکت دشت زرین اردبیل که تحت شرایط in vitro با استفاده از محیط کشت MS بدون هورمون که پس از ۲۵ روز رشد در اتاقک رشد به فتوپریود ۱۶ ساعت روشنایی با شدت نور حدود ۴۰۰۰ لوکس و ۸ ساعت تاریکی تحت دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی گراد رشد کرده بودند به گلخانه ایزوله انتقال داده شدند و درگلدانهای پلاستیکی به ابعاد ۲۰×۲۰×۱۵ سانتی متر با بستری از مخلوط ۱:۱ حجمی پیت ماس بیولان و پرلیت کشت شد که صفت تعداد و وزن مینی تیوبر درسازهای مختلف ۲۰-۱۲ یملی متر ۲۵-۲۰ میلیمتر ۳۰-۲۵ میلیمتر و ۳۵-۳۰ میلی متر اندازه گیری شد.