سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده محبوبه کوهپایه – مدرس گروه معماری
ایمان بارانی – مدرس گروه عمران دانشگاه ارسنجان

چکیده:

شناسایی رفتار لرزه ای اجزای غیرسازه ای درراستای کاهش اسیب پذیری و حفظ عملکردهای آن پس از زلزله نقش بسزایی درخدمت رسانی بی وقفه از ساختمان ها دارد تصورغالب جامعه مهندسی ساختمان برآن است که تنها محاسبه سازه ای جهت تامین پایداری آن کافی بوده و این درحالیست که طرح معماری ساختمان و انتخاب نوع و چگونگی اجرای اجزای غیرسازه ای تاثیر بسزایی بررفتار لرزه این عناصر خواهد داشت دراین مقاله با بیان ضرورت اهمیت به نقش معمار و طراحی معماری توجه به جزئیات درروند طراحی معماری ساختمان ها چگونگی بهره گیری از فناوری ها و مصالح نوین تاثیر این موارد برکاهش آسیب پذیری این اجزا ارایه خواهد گردید درانتها لزوم تقویت نقش نظارت معماری و کنترل و نظارت مناسب تر برطراحی و اجرای این اجزا درساخت ساختمان ها پیشنهاد خواهد شد.