سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
امیرحسین بیگی بندرآبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

فرسایندگی باران یا توانایی باران در جداسازی ذرات خاک و انتقال آنها به عنوان شاخصی مهم از باران در ارزیابی پتانسیل فرسایش زایی باران در یک منطقه است . . بررسی تغییرات زمانی فرسایندگی باران برای پی بردن به حساسترین زمان در یک منطقه در جلوگیری از فرسایش ضروری است. در این راستا این پژوهش به منظور بررسی فرسایندگی باران ماهانه در منطقه در دشمن زیاری استان فارس در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. شاخص فورنیه اصلاح شده برای هر ماه از سال بر اساس داده های بارندگی ماهانه و فصلی برای داده های آماری ۱۷ ساله ( از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۷ ) تعیین گردید. نتایج نشان داد که این منطقه در ماه های دی ، آذر و بهمن بیشترین مقدار فرسایندگی را دارد . بنابر این می توان نتیجه گرفت ماه های آذر، دی و بهمن به عنوان ماه های فرساینده سال در منطقه دشمن زیاری بودند و اجرای اقدامات حفاظتی خاک برای کنترل فرسایش در ماه های مذکور ضروری می باشد.