سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پری نجفی توه خشکه، – کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه جهاد دانشگاهی
سیامک آزادی – مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه جهاد دانشگاهی

چکیده:

با توجه به تغییرات سریع اجتماعی – اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به مسئله جهانی شدن در بخش های گوناگون اقتصادی از جمله گردشگری، امری اجتناب ناپذیر می باشد . باید توجه داشت که امروزه کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته جهان، در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی، نه تنها به نحو شایسته و مطلوب از منابع و سرمایه های کشور بهره مند می شوند و با استفاده از آنان، چرخ های تکنیک و تولید برای رشد و توسعه کشور به حرکت در می آید، بلکه در این حرکت به ابداعات و نوآوری هایی دست می یابند که منجر به تسریع در رشد و توسعه کشور می شود . بر این اساس، موضوع کارآفرینی و ترویج آن، در بخش گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور، اهمیت پیدا می کند . در این مقاله ابتدا گردشگری، کارآفرینی و ترویج کارآفرینی بررسی شده و با بیان اهمیت ترویج در کارآفرینی گردشگری، راهکارهایی جهت تلفیق کارآفرینی در گردشگری ارائه می گردد