سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید اشرفی – دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی ومدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزیدرسال ۳۱۳۱ ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی، به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی، در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است.در مقاله حاضر که از نوع توصیفی بوده و از طریق جستجوی اینترنتی و کتابخانه ای اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده، سعیشده پس از مروری اجمالی برمطالعات انجام شده درزمینه بیمه محصولات کشاورزی، به اهداف و وظایف و حوزه عملکرد صندوق محصولات کشاورزی پرداخته و سپس به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی اشاره ای داشته باشیم.