سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب گراوند – عضو هیئت علمی دانشگاه
باقر عالی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
علی حسن پور – دکترا علوم سیاسی

چکیده:

در قرن جدید جهان به دستاوردهای تازه ای نایل شده و تعلیم و تربیت نیز از حیث روش، محتوا و اهداف شکل دیگری به خودگرفته است. از آنجا که مدیریت هر سازمان به ویژه سازمان های آموزشی و تربیتی در تغییر روش ها ، سنجش و ارزشیابی های سنتی و منسوخ آموزشی و بستر سازی، ایجاد و جایگزینی رویکردها و ملاک های نوین متناسب با تغییرات و مطابق با اهداف آموزشی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد، لذا توجه به امر مدیریت و دانش و آموزش مدیران در این سازمان ها در راستای افزایش کیفیت آموزش و سنجش توانایی های آموخته شده و همگام سازی با تغییرات و به روز رسانی دانش و آموزش آنان برای ایجاد روش ها و رویکردهای جدید دسترسی به اهداف آموزشی دارای اهمیتی دو چندان است و باید مورد توجه ویژه دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد. در این مقاله، ضمن بیان اهمیت دانش و اطلاعات نوین در سازمانها و مدیریت، به نقش و جایگاه این دو عنصر حیاتی( دانش و اطلاعات) مدیران در کیفی تر کردن روش های سنجش و ارزشیابی های نهادهای آموزشی- تربیتی در جهت تحقق هرچه بهتر و کامل تر اهداف نظام آموزشی پرداخته می شود.