سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهم الدین نادری – دانشگاه پیام نورم رکز تهران و کرج
معصومه ولی یی – دانشگاه پیام نورکرج
سپیده متفقی زنوز – دانشگاه پیام نورمرکز کرج

چکیده:

درمحیط پرچالش هزاره جدید و درعرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها یکیازمولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها متمرکز شدن بروظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی SHRM است کنترل منابع مانند منابع فیزیکی سازمانی اطلاعاتی و انسانی مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند دراین میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاهاتی به دلیل اهمیت آن درتصمیم گیری درست ازاهمیت بیشتری برخوردار هستند پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد منابع انسانی که منبع راهبردی برای سازمان ها محسوب یمشود جز مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است عوامل موجب نگرش جدید دربرنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شدها ند ولی هنوز به علت برخی مسائل و محدودیت ها این نوع برنامه ریزی درسازمان ها بصورت جامع و کامل و مناسب به کارگرفته نشده است.