سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاشار سلام زاده – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیل
محمدرضا دارائی – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی،گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیل
زهرا محمدی سیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فارابی
علیرضا خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، موسسه آموزش عالی فارابی کرج

چکیده:

امروزه محیط تجاری دانشگاههای مجازی و الکترونیک شامل عوامل اجتماعی، فناوری، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی می باشد که برروی فعالیت های تجاری و آموزشی این سازمانها تاثیر می گذارند. تغییرات اجتناب ناپذیر عوامل فوق ،فشار های متناسب با هر عامل را به سازمان وارد می آورد اما این سازمان ها که بدلیل ذات دانش محور بودن شان برای بقای خود، واکنش های سازمانی متناسبی را در مقابل فشار های محیطی ارائه می نمایند، بسیار نیازمند استفاده از یک برنامه و استراتژی از پیش تعیین شده می باشند. بدون وجود استراتژی و مدیریت استراتژیک مناسب در این سازمانها کلیه تلاشهای آنها در راستای استقرار محیطی پویا و حفظ بقا با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی حتی بقای سازمان نیز با تهدید روبه‌رو می شود. در این تحقیق نیز با توجه به مدلهای رایج برنامه ریزی استراتژیک و با لحاظ نمودن تفاوتهای ماهوی دانشگاههای مجازی با بسیاری از دیگر سازمانها و حتی دانشگاههای سنتی در نهایت مدلی بومی شده برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک این سازمانها ارائه گردیده است.