سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت اله رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضوان پورمعصومی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل نیمه شمالی نقشه ۰۰۰۱۱۱۱۱ ساردوئیه می باشد که در کمربندآتشفشانی کرمان واقع شده است. اندیس هاو کانسارسازی های متنوع معدنی مانند سرمشک، درآلو،سوراخ مار و بندر هنزا در این ناحیه قرار گرفته است، لذا از این منطقهجهت بررسی مطالعات دورسنجی استفاده شد. کانی های دگرسانی از قبیل ایلیت و ژاروسیت به عنوان کانی های ردیاب و نیز کانی های شاخص در دگرسانی سرسیتی مطرح هستند که در این مطالعه با کمک روش نقشه برداری زاویه طیفی بارزسازی شدند. این روش جهت نقشه برداری از محدوده های دگرسانی و جهت بارزسازی نواحی حاوی کانسارسازی مس پورفیری در ناحیه مطالعاتی و نواحی خشک و نیمه خشک کمربند آتشفشانی کرمان مفید واقع می شود.