سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر مختاری – استادراهنما
ابراهیم علی عسگری – کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

چکیده:

یکی از نیازهای ضروری بشر درکنار خوراک پوشاک مسکن و احساس امنیت است اسلام همواره به نیازهای بشری عنایت و توجه کامل داشته از جمله همین نیازبه امنیت و برای آن تدابیری اندیشیده قوانینی برای پیشگیری ازعوامل احتمالی سلب امنیت تقنین کرده و همچنین قوانینی را برای بعدازسلب و شکستن قانون را مشخص کرده است دراین مقاله ما فرصت بحث از این قوانین و راه کارهای اسلامی را نداریم و فقط از اهمیت امنیت که دراسلام از انها بحث شده و بطور مختصر بیان می کنیم هدف ازاین مقاله اثبات لزوم وجود امنیت دریک جامعه است وبویژه یک حکمت اسلامی که زیربیرق اسلام و احکام شرعی به اداره جامعه اسلامی می پردارد درنهایت به این نتیجه می رسیم که امنیت رکن جدانشدنی از حکومت اسلامی است که اسلامی احکامی را برای ایجاد امنیت درجامعه عرضه کرده است.