سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی نفت

چکیده:

یکی از موضوعاتی که در جهان وابسته به انرژی به طور عام و در درون یک کشور به طور خاص توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، بحث امنیت انرژی می باشد. مقوله ای چند وجهی که نه تنها طرف عرضه، بلکه طرف تقاضا را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. اصولا وجود برنام هریزی مدون در تامین امنیت انرژی م یتواند، تهدیدهای احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهد. از سوی دیگر عدم برنامه ریزی منسجم در این زمینه نیز، بالطبع زیان های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. بی شک یکی از مواردی که امنیت انرژی در درون یک کشور را با خبر مواجه می سازد، اسراف در زمینه مصرف می باشد. تلقی غلط عرضه همیشگی انرژی برای هر مقدار تقاضا، می تواند از عوامل مهم مصرف نادرست در درون یک کشور به حساب آید. این جاست که وجود یک الگوی مصرف مناسب با دید همه جانبه و در تمام زمینه ها، در یک کشور امری لازم و ضروری می نماید. این مقاله برآن است تا با بررسی آماری اهمیت امنیت انرژی را در اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور گوشزد کند.