سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
امین رضا جمشیدی – عضو هیأت علمی گروه مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

با توجه به آن که یکی از اصلی ترین نیازهای هر فعالیت پویا، برنامه ریزی در چهارچوب اهداف کلی آن فعالیت است، بخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی جوامع مختلف ، نیازمند برنامه ریزی های منسجمی در جهت رسیدن به توسعه و مقابله با بحران های موجود است. توسعه پایدار کشاورزی یکی از مهم ترین مسائلی است که در دهه های اخیر در بخش کشاورزی مورد تأکید کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته است. این برنامه با توجه به فرصت ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعیو تکنولوژی های نوین طراحی می شود. در این مقاله به معرفی الگوی کشت و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اجرای الگوی بهینه کشت، در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی، به افزایش بهره وری عوامل تولید، رسیدن به پایداری تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفاظت از منابع پایه منجر م ی شود