سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کرامت الله زیاری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
معصوم دوستی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مریم پیرانوند زاده – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

اهمیت ژئو پلیتیکی و اقتصادی خلیج فارس در عصر حاضر به خاطر سه عامل موقعیت جغرافیایی،بازار صدور کالا،سرمایه و تجهیزات نظامی و ذخایر عظیم نفت و گاز است که سه قاره اروپا،آفریقا و آسیا را به هم پیوند می دهد.در واقع خلیج فارس گلوگاه حساس سیاسی و حیاتی ایران،در جنگهای پر تحرک سیاست و اقتصاد در دنیای گذشته و حال نقش ارزنده و فعالی را ایفا کرده و می کتد و در حوزه استراتژیک دنیای امروز شاهد چالش های بزرگی است که این منطقه به دلیل اهمیت آبراهی و سوق الجیشی در تحولات آینده جهان کاملا اثر گذار باشد.اهمیت خلیج فارس به جهت ارتباط آن از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و جهان است که با توجه به شاخص های اقتصادی_سیاسی و ارتباطی،استراتژی نقطه دنیا است.از طرف دیگر خلیج فارس در قلب جهان اسلام قرار دارد و در این منطقه نوعی خیزش و بیداری ملتهای اسلامی که از دهه پایانی قرن ۲۰ شروع و تا کنون نیز ادامه دارد خلیج فارس را در کانون این مباحث قرار داده است.روش بررسی اهمیت اقتصادی ،ژئوپولوتیکی خلیج فارس بپردازد و همچنین آیا این منطقه می توانند در همگرایی کشورهای منطقه موثر باشند یا خیر؟نتایج بررسی ها نشان می دهد که اهمیت و حساسیت خلیج فارس،با توجه به ابعاد اقتصادی ،سیاسی،تجاری و ارتباطی در پهنه گیتی یگانه است به طوریکه مسائل فوق بخشی از ویژگیهای حیاتی و تاثیر گذار خلیج فارس بر فرآیندهای جهانی منطقه ای و جهان اسلام به شمار می رود به گونه ای که این عوامل در خلیج فارس می توانند در همگرایی جهان اسلام نقش تعیین کننده ای داشته باشند.