سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز سلیمانی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایرج توسلیان – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا طهماسبی –
زینب آقاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با رشد روزافزون جمعیت توسعه صنایع و رشد پدیدهشهرنشینی حجم بالای مواد دفعی تولیدی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. امروزه به وسیله روش بازیافت فراوری مواد زائد آلی انجام میگیرد و دراین میان از انواع محصولات بازیافتی می توان به ورمی کمپوست vermicompost) اشاره کرد مناسبترین گونه کرمی برای تولید ورمی کمپوست Eisenia foetida ست و حدود ۸۵ درصد بستر تغذیه این کرم ها را کود دامی نیمه پوسیده مانند کود گاوی و کود اسبی است که به میزان زیادی درفارم های پرورش حیوانات تولید می گردد مواد آلی در حال پوسیدگی هنگام عبور از بدن کرم به یک کود آلی غنی شده که برای بهبود بافت و عناصر غذایی خاک و بسیار مفید میب اشد و عومال بیماریزای گیاهی را به شدت کاهش میدهد کود تولیدی به علت بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن فاقد بوی نامطبوع بوده و فعالیت حشرات مزاحم برروی آن کاهش می یابد. درحین تولید ورمی کمپوست جمعیت کرم ها افزایش می یابد و درنهایت می توان کرم های اضافی را به واحدهای تولید کننده کود فروخت