سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران فلک ناز – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات دانشگاه ایلام
توحید اله ورند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمدسعید همتی – دانش آموخته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
هادی محمدی بابازیدی – دانش آموخته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

اگر چه سابقهٔ فعالیت در عرصهٔ بیوتکنولوژی نوین در کشور به بیش از دو دهه می رسد و در این مدت اقداماتی نیز برای بهره گیری از این فناوری انجام شده است، اما باید بررسی شود که این اقدامات تا چه میزان بر مبنای نیازها و مزیت های نسبی کشور بوده اند. چنین می نماید که روند حرکت بیوتکنولوژی در کشور مطابق با سیاست های تعدادی از کشورهای پیشرفته بوده و سیاست بومی و ملی در این خصوص وجود نداشته است .ایجاد یک سری از مو جهای مقطعی در کشور همچون تهیهٔ نهال خرما، تولید واکسن هپاتیت، تولید اینترفرون، تولید هورمون رشد و غیره نشانهٔ این تأثیرپذیری و دنبال هروی مطلق از جریانات بین المللی است. لازم به ذکر است که اغلب این موارد از سطح دانش و تکنولوژی نسبتاً ساد های برخوردار هستند و کشور نیز در این زمینه ها از مزیت نسبی مناسبی برخوردار است. البته از آنجایی که بیوتکنولوژی یک فناوری است تا علم، بنابراین تأکید مطلب حاضر بر توان تولید و صنعتی کردن حوزه های ذکر شده است تا انجام تحقیقات بنیادی و تولید علم در این تحقیق سعی شده تا اهمیت اقتصادی بیو تکنولوژی در زمینه های علوم دامی – تولید واکسن های حیوانی- صنایع تخمیری – فرآوردهها و تولیدات میکروبی – بیوتکنولوژی غدایی – بیو تکنولوژی دریایی – گیاهان دارویی – جنگل و مرتع و باغبانی به طور کامل شرح داده و نتیجه گیری شود.