سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فریبا فرهمند – کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی

چکیده:

آن گاه که انسان پا به عرصه هستی نهاد، در مقام اشرف آفریده ها و جانشین خداوند در زمین از او یاد شد.این جانشین الهی از عقل کامل بی بهره است، بلکه کاستی هایی در وجود او گذارده شده و هدف از اینوضعیت، آن است که آدمی بتواند با استفاده از شرایط و امکانات موجود، به بالندگی و کمال خود برسد. به سبب این عقل ناقص، آدمی در برخی از فراز و نشیب های زندگی، خود به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیست و خرد دیگران را در عقل خویش سهیم می سازد و در موقعیت هایی پیش آمده، ناچار به رایزنی و راهنمایی خواستن از آنان است. بر این اساس، مشاوره با افراد اندیشه ورز، یکی از عوامل رشد و تعالی خردانسان به شمار می آید که گاه غفلت از آن، مانعی جدی در راه پیشرفت خرد و شعور انسان به شمار می رود. مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد و در اسلام نیز تحتمورد توجه قرار گرفته است و در عصر حاضر نیز یکی از مهم ترین تکنیک ها در زمینه ارتقای « شورا » عنوان بهره وری، بهره گیری از مدیریت مشارکتی و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد. قرآن کریم به طورصریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارند بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.فرهنگ اسلامی می گویدالهی لاتکلنی الی نفسی طریقه عینا ابدا یعنی خداوند حتی به اندازه ی یک چشم بر هم زدن مرا به خودم وا مگذار . باید در تمام امور به خداوند تکیه نمود حق تعالی در قران می فرماید در همه امورتان مشورت نمایید یعنیفردی تصمیم نگیرید .بزرگترین مشکل فردی فکر کردن و شور و مشورت نکردن در مسائل است . ما باید بر مبنای ایات قران گروهی فکر کردن و شور و مشورت با یکدیگر را فرا گیریم.اهمیت مشارکت همگانی در اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا واخرت را نصیب مردم خواهد نمود.نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود .نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند.