سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه السادات شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ،ابهر ،ایران
سیاوش عبادی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج ،ا
صدیقه السادات شرفی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

چکیده:

در سالهای اخیر، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف و وامسال نیزسال جهاد اقتصادی.قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن بیانگراهمیت موضوع اقتصاد درکشورما می باشد. بررسی سخنان معظم له درسالهای اخیر بیانگر این موضوع بوده است مهمترین راه رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین شده استفاده ازنیروی جوان ،حمایت از کارآفرینی بعنوان محرک اقتصادی واولویت دادن به توسعه امورزیربنایی درکشور می باشد.دراین میان توسعه کشاورزی باکمک نیروی جوان وخلاق میتواند هم دررسیدن کشوربه یک توسعه پایدار مدنظر مقام معظم رهبری قدم بردارد وازطرفی وابستگی ها ی اقتصادی کشوررابه نفت کاهش دهد.متاسفانه علی رغم گسترش روز افزون دانشکده های کشاورزی درکشور،کشاورزی ایران ازنظر توسعه هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است واین امر بلاخص دربکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی درعلوم مرتبط بیش ازپیش مشهود است وتادررسیدن به اهداف سال جهاد اقتصادی فاصله زیادی دارد. مادراین مطالعه تحلیلی که به روش کتابخانه ای درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است به بررسی وراهکارهای رسیدن به اهداف سال جهاد اقتصادی بادرنظرگرفتن موضوع آموزش کارآفرینی به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پرداخته ایم.