سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا همافر – سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین
مهدی امینی –

چکیده:

کارگران حوزه خدمات شهری که وظایفی از قبیل رفت و روب جمع آوری و انتقال زباله لایروبی مسیرهای آبهای سطحی را بهعهده دارند و اغلب توسط پیمانکاران بخش خصوصی به کارگیری می شوند هرروزه با عوامل زیان آور محیط کار از جمله عوامل بیولوژیکی روبرو می باشند با توجه به اهمیت آگاهی درکاهش مواجهه با این خطرات مطالعه و تحقیق برروی تدوین استاندارد شغل و آموزش ویژه این کارگران آغاز گردید تا کارگران خدمات شهری نیزهمچون بسیاری از مشاغل دارای شغل تعریف شده ای درکشور مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی حرفه ای بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی مربوطه گواهی مهارت شغل را دریافت دارند. جهت تهیه و تدوین استاندارد شغل مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام گردید وابتدا نیازسنجی اموزشی و صلاحیت ها شایستگی های شغل و شاغل که بنام پاکبان برای آن انتخاب گردید شناسایی شد دانش مهارت نگرش ایمنی و توجهات زیست محیطی مرتب طبا شغل تدوین وزمان آموزش عملی و نظری مورد نیاز جهت دستیابی به توانایی ها مشخص و تجهیزات مواد و ابزار لازم آموزش تعیین گردید.