سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سمیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پرویز زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
آزاده باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

سازمان جهانی بهداشت به بیماری های ناشی از آلودگی مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت در دنیای معاصر می نگرد وامنیت غذایی تاثیر بسزایی در وقوع بیماری های ناشی از غذا که باعث تحمیل هزینه های بسیار زیاد و اساسی بر افراد، صنعت غذا و اقتصاد می گردد. از طرفی آموزش مردم از مهم ترین شاخص های توسعه بوده و ارتباط نزدیکی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کیفیت زندگی مردم دراد. از آن جایی که غذا یکی از اساسی ترین نیازهای انسان به شمار می رود، تامین غذای سالم ، سلامت جامعه را تضمین می کند. آموزش عوامل مرتبط با مواد غذایی از برنامه هایی است که در بهبود مواد غذایی موثر است. رویدادهای ناشی از بیماری های غذایی می تواند به طرز چشمگیری با برگزاری و اجرای آموزش های امنیت مواد غذایی افراد درگیر با این صنعت، کاهش یابد. آموزش برای هر سیستم امنیت مواد غذایی حیاتی است و کارکنانی که از نظر آموزشی فقیر و ضعیف می باشند، به عنوان یک تهدید اساسی و بزرگ در بهداشت مواد غذایی به حساب می آیند و از این رو آموزش های اثربخش وحرکت به سمت تولید بدون نقص ۱ از پیش نیازهای اساسی برای اجرای سیستم های مدیریتی امنیتی مواد غذایی می باشد