سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد شاکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی آب،سازههای آبی دانشگاه شهرکرد
هانی تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی آب،سازههای آبی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

افزایش رقابت بر سر آب، نیاز به غذا برای جمعیت در حال رشد و افزایش کم آبی در بسیاری از نقاط جهان، برخی ازدلایل مهمی هستند تا نگاهی داشته باشیم به اینکه به چه شیوه ای آب را در این سیاره و کشور خود مدیریت کنیم و چگونه نیازهای بشر در نظر گرفته شود.از مهمترین عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی و نیز پایداری آن ،آب و مدیریت بهینه آن است. آب مجازی مقدار آبی است که یک کالا و یک فرآورده کشاورزی طی فرآیند تولید، مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد.کشورهای دارای تنش آبی زمانی میتوانند وضعیت خود را ارتقاء دهند که مبادله آب مجازی به حساب آورده شود و میتوان با درنظر گرفتن مبادله آب مجازی،شاخص کم آبی مناسبتری را ارزیابی نمود.با افزایش مقدار ناچیز واردات آب مجازی به منابع آب یک کشور ممکن است آن کشور وضعیت تنش آبی را ارتقاء دهد یا حتی آنرا برطرف نماید.