مقاله اهمیت مدیریت دانش در سازمان های رسانه ای صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اهمیت مدیریت دانش در سازمان های رسانه ای صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله سازمان رسانه ای و صدای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه موفقیت سازمان ها، تنها از طریق توانایی و قابلیت سازمان برای پیش بینی تغییر و انطباق سریع تر با آن میسر است. یک مدل جامع برای بررسی مدیریت دانش، مدل سیستمی مایکل جی مارکوارت می باشد. وی این مدل را برای ایجاد سازمان یادگیرنده ارائه می کند. مدل سیستمی مدیریت دانش یکی از زیر سیستم های مدل سیستمی سازمان یادگیرنده می باشد. این مقاله به مشخص نمودن وضعیت مدیریت دانش در صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو) می پردازد. به عبارتی هدف اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت مدیریت دانش را در رادیو ارتقاء بخشید. برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان لیسانس و بالاتر رادیو تشکیل داده اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود ۰، ۲۳۰ نفر از این جامعه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دوجمله ای نشان داد که در رادیو، مدیریت دانش در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شده است.