مقاله اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۴۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بر آفرینش های فکری
مقاله حقوق بین الملل خصوصی
مقاله اهلیت تمتع خارجی ها
مقاله ماهیت حق اقتصادی و نظام حمایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران پور فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینش های فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می گردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت «حق اقتصادی» این حق ما را بر آن می دارد تا اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقل حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.