مقاله اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۳۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهرم مالی
مقاله سطح نگهداشت وجه نقد
مقاله ارزش شرکت
مقاله ارتباط انحنایی
مقاله ارتباط سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل نیا اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، در ادبیات مالی، توجه روزافزونی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت ها، مقادیر بااهمیتی از وجه نقد را در ترازنامه خود نگه داری می کنند. هدف اصلی این پژوهش، آزمون ارتباط انحنایی بین اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد است. علاوه بر این، ارتباط انحنایی بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت نیز آزمون می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است و برای پردازش و آزمون فرضیات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر ارتباط یو (U) شکل بین اهرم مالی و سطح نگهداشت وجه نقد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت است.