سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پایداری در بخشکشاورزی امروزه با مطرح شدن مقوله پایداریدرتمامی موضوعات مربوط به انسان ها و کشاورزان مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاست گذاران قراگرفته است کشاورزی پایدار درواقع رهیافتی است که در بلندمدت به کشاورزان کمک میکند تا تولید و سودمندی خود را حفظ و یا افزایش دهند تا به امروز راه کارهای متعددی برای حصول به اهداف کشاورزی پایدار و مواجه با چالشهای پیش روی آن بیان شده است که نوید بخش غذای سالم تر با کیفیت و ارزش غذایی بالاتر و مراقبت های زیست محیطی می باشد متاسفانه با اهمیتی که کشاورزی به عنوان یکبخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد بحث کشاورزی پایدار در حد تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است