سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

درجهان کنونی انسان با مشکلات عدیده ای مواجه است که نشان ا زعدم توفیق روشها و برنامه های دیگر مکاتب وبرنامه های انسانی دارد لذا لازم است تا با کنکاش درتعلیم و تربیت از دیدگاه قران به دنبال راهی تازه جهت حل مشکل انسان امروز بود دربیان اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت از نظر اسلام همین بس که درقرآن کریم بیش از هزارمرتبه خدای خالق با عنوان رب و صدها مرتبه با عنوان عالم و علیم ذکر شده است انسان دارای سه جنبه وجودی یعنی جسمانی حیوانی انسانی است هدف تربیت بسیار وسیع و گسترده است و باید شامل تمام ابعاد وجودی انسان و بالاخص جنبه های انسانی او باشد مربی باید بداند که انسان تربیت می کند نه حیوان و تربیت جنبه های انسانی باید درراس برنامه هایش قرارگیرد. هدف تربیت اسلامی پرورش شهروند صالح نیست زیرا هدف اسلام از معنای منطقه ای و محدود بسی فراتر است و به دنبال پرورش انسان صالح است اسلام درصدد آن است که مسلمان خداوند را با خود و برجزء جزء رفتارش محیط و ناظر بداند و می توان گفت که عبودیت غایی تربیت اسلامی است و غرض آن است که آدمی از بندگی غیرخداوند رها شود.