مقاله اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبان شناسی شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبان شناسی شناختی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان تمثیلی
مقاله هدف
مقاله تشبیه
مقاله استعاره
مقاله طعنه
مقاله اغراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانیان قونسولی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مشکوه الدینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در این مقاله اهداف افراد در تولید هشت نمونه زبان تمثیلی مختلف و اینکه آیا این اهداف در نمونه های مختلف زبان تمثیلی متفاوت اند یا خیر بررسی می شود.
روش: آزمودنی های این تحقیق ۱۳۰ دانشجوی کاردانی (۶۵ دختر و ۶۵ پسر) بودند که بعد از جمع آوری پرسش نامه ها، پاسخ نامه های ۱۸ نفرشان به دلیل قابل استفاده نبودن حذف شد. به هر شرکت کننده، پرسش نامه هایی که خود نویسنده آماده کرده بود ارائه و در آن از افراد خواسته شده بود پس از خواندن مثال های نویسنده و ذکر چند مثال شبیه آن هدف خود را از استفاده از انواع خاصی از زبان تمثیل به جای استفاده از زبان لفظی همتای آن بیان کنند.
یافته ها: بر اساس الگوی روبرتز و کروز، حدود ۲۰ هدف کلی طراحی و پاسخ شرکت کنندگان بنا به نزدیکی به هرکدام از این ۱۹ دسته، در دسته خاص خود قرار داده شد. نتیجه بررسی پاسخ شرکت کنندگان نشان داد که از درخواست غیرمستقیم بیشتر برای نشان دادن احساسات خوب/ناراحت نشدن طرف مقابل و احترام به او، مودب بودن، نشان دادن سطح شعور استفاده می شود. از کتمان حقیقت بیشتر برای وجهه خود را خراب نکردن، هدایت عمل طرف مقابل/تاثیرگذار بودن و سایر اهداف استفاده می شود. از عبارت اصطلاحی بیشتر برای مطابق عرف صحبت کردن، شفاف سازی/بهتر منظور را رساندن استفاده می شود. از تشبیه بیشتر برای سخنورتر به نظر آمدن، تاکید، شفاف سازی/ منظور را بهتر رساندن استفاده می شود. از پرسش تصنعی بیشتر برای تاکید استفاده می شود. از اغراق بیشتر برای تاکید، شفاف سازی/ منظور را بهتر رساندن استفاده می شود. از طعنه بیشتر به منظور شوخی کردن (شوخ طبع به نظر رسیدن)، نشان دادن احساسات بد استفاده می شود. از استعاره بیشتر به منظور شوخی کردن (شوخ طبع به نظر رسیدن)، نشان دادن احساسات بد، هدایت عمل طرف مقابل/تاثیر گذار بودن و سایر اهداف استفاده می شود.
نتیجه گیری: بنابر یافته های به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد در اهداف استفاده از انواع زبان های تمثیلی، موارد اشتراک و اختلاف وجود دارد که در مقاله به جزئیات آنها پرداخته شده است.