سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فضایل شاهماری سوها – مدرس دانشگاه پیام نور
مدینه آدیگوزلی – مدیر مدرسه
کاظم منافی شرف آباد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

یکی ازمهمترین راه کارهای توسعه کارآفرینی درهنگامه جهانی شدن درمراکز علمی و آموزشی شیوه آموزش و ارزیابی اثربخش بودن آنها دررفع نیازهای موجود جامعه است با توجه به سند چشم انداز۲۰ساله یکی از اهداف آرمانی دستیابی کشورمان به جایگاه اول علمی و فناوری درمنطقه است هدف این مقاله شناسایی و تبیین نقش مراکز علمی آموزشی برتوسعه کارآفرینی و نوآوری می باشد که بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفته و نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که مراکزعلمی ـ آموزشی نقش اصلی و اساسی درتربیت و پرورش نیروی انسانی کارآمد و کارافرین برعهده دارند دانش آموختگانی که آموزش کارآفرینی را گذرانده باشند نسبت به دانش آموختگان دیگر دارای روحیه کارآفرینی بالا همچون عزت نفس انگیزه پیشرفت مشارکت جویی ریسک پذیری و کارافرینی خلاق هستند.