سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رویا کرمی دارابخانی – کارشناس ارشد آموزش کشاورزی

چکیده:

یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مجرب جامعه می باشد اگرچه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور دست به تلاشهایی دراین زمینه زده اند و لی متاسفانه همخوانی نداشتن درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه باعث شده است که دانش آموختگان از تخصص و کارایی لازم برخوردار نباشند امروزه سازمان ها دانشگاه ها و کشورهایی دراین زمینه موفق عمل می کنند که قادربه بهره گیری بیشتر از دانش و اطلاعات باشند و برای نیل به این منظور کارافرینی آموزش کارافرینی و مفاهیم مرتبط با آن به عنوان راهکاری موثر مطرح می گردد هم زمان ب مطرح شدن مقوله کارآفرینی پیشرفت های مشابهی درزمینه مقوله آموزش کارآفرینی انجام شده است هدف آموزش کارافرینی تریبت و پرورش افرادی خلاق و نوآوری است دراین مطالعه سعی برآن است که مفهوم آموزش کارافرینی اهمیت و ضرورت آموزش کارافرینی اهداف آموزش کارافرینی و عوامل موثربربهبود آن فرایند آموزش کارافرینی دردانشگاه ها و الگوهای پیشنهادی درجهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی موردبحث و بررسی قرارگیرد.