تعیین هدف در طرح تحقیق

اهدافی که در یک پروژه ی تحقیقی دنبال می شود شامل مواردزیراست:

۱- تعریف و توصیف موضوع تحقیق

۲- تجزیه و تحلیل مطالب

۳- متقاعد سازی مخاطب با استفاده از دلایلی و مدارک موجود

معمولاً در یک تحقیق یکی از اهداف فوق از اهمیت بیشتری برخوردار است.اما ممکن است مایل باشید تمامی این اهداف را در تحقیق خود بگنجانید. به عنوان مثال نویسنده ای که در مورد استفاده ی تفننی از مواد مخدر بحث می کند، باید در رابطه با این مواد توضیحاتی را ارائه داده، انواع مواد مخدر و خطرات ناشی از آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد.

۱- در صورتی که هدف از تحقیق توصیف یک موضوع باشد (هدف توصیفی) اطلاعات به دست آمده را جزء به جزء مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال، یک نویسنده در مورد کوکائین و نحوه ی به دست آوردن آن از درخت «کوکادر» جنوب آمریکا توضیح میدهد. نویسنده ی دیگری راجع به افرادی که در مورد آزمایش رایگان در کلاسهای درس تبلیغ می کنند، تحقیقی را انجام می دهد. بسیاری از محققان مایلند برای انجام یک تحقیق، خلاصه ای از مطالب کتاب ها و مقالات را تهیه کنند و در مورد یک موضوع و ارتباط آن با زمینه ی علمی ویژهای بحث کنند. این افراد باید تحقیق خود را با هدف توصیف یک موضوع انجام دهند. انتخاب این هدف کمک بسیاری به آنها می کند.

۲- در صورتی که هدف از تحقیق تجزیه و تحلیل ” مطالب باشد، باید بخش های مختلف را تقسیم بندی کرده و هر کدام را به دقت مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال نویسنده ی دیگری، روشهایی را که تبلیغ کنندگان برای پیام رسانی به دانش آموزان استفاده می کنند، طبقه – بندی کرده و مورد بررسی قرار می دهد.

نویسنده ی دیگری در رابطه با نقش حقه بازان در اسطوره شناسی امریکا تصویر زن در غزل شکسپیر و همچنین تأثیر تلویزیون بر رشد کودکان، تحقیق می کند. تجزیه وتحلیل مطالب به شما کمک می کند به کشف، بررسی، سنجش و پیشبینی موضوع خود بپردازید.

۳- اگر هدف شما از تحقیق متقاعد کردن مخاطب است، باید از موضوع خود دفاع کنید. به عنوان مثال نویسنده ای در رابطه با تبلیغ کنندگانی که بچه ها را به عادات بد از قبیل تغذیه ی نادرست، سیگار کشیدن، مصرف نوشیدنی های الکلی و رفتارهای نابهنجار ترغیب می کنند، بحث می کند. شما میتوانید با هدف متقاعد کردن مخاطب خود یک نگرش کلی را رد کنید و به جای آن نظرات، راه حل ها و عملکردهای جدیدی را ارائه دهید و همچنین میتوانید یک بحث منطقی با مخاطب خود داشته باشید. به عنوان مثال، انتقاد در مورد پخش برنامه های جنجالی، بحث جالبی است اما از آنجایی که همه ی افراد با تحقیق شما موافق هستند، موضوع مناسبی برای تحقیق نمی – باشد.

در واقع شما میتوانید در رابطه با رده بندی فیلم های تلویزیونی (به عنوان مثال: ,G) (PG, PG-13, R و پخش برنامه های گروه R در آخر شب بحث کنید. (برنامه های جنجالی) به طور کلی، شما باید موضوع خود را به طور کامل شرح داده، مطالب را تجزیه و تحلیلی و طبقه بندی کرده، سؤالات و اعتراضات مخاطب خود را پیشبینی کنید تا به نتیجه ای منطقی دست یابید. همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که در انجام یک پروژه ی تحقیقاتی، تعصب دشمن اصلی شماست. زیرا برخلاف انشاء نویسی در تحقیق نباید مطلبی را مصرانه و عجولانه مطرح کنیم. در واقع تحقیق باید نوشته ای منطقی و دقیق باشد و به طور کامل به دفاع از موضوع مورد نظر بپردازد.

به نیاز مخاطبان تحقیق پاسخ دهید

شما معمولاً تحقیق خود را برای افرادی که علاقه مند به کسب اطلاعات از طریق مطالعات انجام شده و شواهد موجود هستند، انجام می دهید. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که مخاطبین شما علاوه بر نیاز به کسب اطلاعات، نیازهای خاص دیگری نیز دارند که باید به آن پاسخ داد. به عنوان مثال: مخاطبین تحقیقاتی که به بحث در مورد مسائل اجتماعی میپردازد (مانند مادران شاغل و بچه های تنها، زندان های پرازدحام) انتظار دارند که تحقیق مورد نظر پاسخی به مسائل اجتماعی باشد و نظریه های اجتماعی جدیدی را ارائه دهد.

همچنین افرادی که تفسیر علمی یک رمان را مطالعه می کنند انتظار دارند که اطلاعاتی را درباره سمبولیسم و نظریه های مربوط بدان، ساختار و شخصیت پردازی داستان به دست بیاورند.

خوانندگان گزارش های تبلیغات تجاری نیاز به شواهد آماری ای دارند که به دفاع از یک مسأله ی کلی بپردازد. بنابراین نیازهای متفاوت مخاطبان بر طرح تحقیق، تفسیر و بررسی موضوع تأثیر می گذارد. در واقع، نحوه ی نگارش تحقیق (توصیف و یا تحلیل موضوع) و همچنین ارائهی جدول نتایج براساس نیاز مخاطبین تعیین می شود. (به عبارتی هدف تحقیق را مخاطبین تعیین می کنند).

سه اصل زیر را به خاطر بسپارید:

۱- مخاطبان خود را مشخص کنید و به نیاز آنها پاسخ دهید. مخاطب تحقیق، بر نوع موضوع، پیشرفت موضوع، نحوه ی بیان و سبک نویسنده و حتی انتخاب واژگان تأثیر می گذارد.

 ۲- نیازهای مخاطبان را در نظر بگیرید. آیا شما بدون هیچ اهانتی، مطالب مورد نیاز آنها را بازگو می کنید؟ آیا این مطالب جدید و ارزشمند هستند؟ در واقع یک محقق باید سطح هوشی مخاطبان خود را در نظر بگیرد و با تکرار مطالب آشکار و معلوم (مطالب برگرفته شده از فرهنگ نامه که همه ی افراد از آن آگاهی دارد) آنان را خسته نکند. به همین دلیل است که بسیاری از اساتید استفاده از فرهنگ نامه را مجاز نمیدانند.

۳- موضوع خود را از جنبه های جالب و متفاوت دیگر بررسی کنید و مخاطبان را در بحث خود شریک کنید. به عنوان مثال: دانشجویان ادبیات را در تفسیرهای اقتصادی یک رمان، دانشجویان بازاریابی را در مطالعه ی رفتار انسانی در مراکز مختلف و دانشجوی تاریخ را در مطالعه ی جغرافیایی قسمت های مختلف، سهیم کنید.