سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میرهادی سیدعربی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
علی آقاگل زاده –
سهراب خان محمدی –

چکیده:

تعقیب حرکات لب در انیمیشن از اهمیت بالایی برخوردار است اگر گفتار ارایه شده درانیمیشن با تصویر همزمانی داشته باشد برای مخاطب جاذبه بیشتری خواهد داشت در این مقاله با ارائه یک مدل گرافیکی فرم پذیر برای لبها و با استفاده از تعدادی نقاط مشخصه صورت FCP در تصویر لب شخصی که در مقابل دوربین قرارگرفته حرکات لب شخص مورد نظر تعقیب شده و با استخراج پارامترهایی که به مدل گرافیکی اعمال می گردد این حرکات لب که می توانند مربوط به ادای یک کلمه باشند به مدل منتقل می شوند این نقاط مشخصه در اولینفریم مشخص شده و در فریم های بعدی با استفاده از روش محاسبه شار نوری تعقیب می شوند نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل ارایه شده با حداقلنقاط کنترل می تواند دقت خوبی را درتعقیب حرکات لب داشته باشد.