سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید محمدی درویش بقال – دانشجوی دکتری روانشناس تربیتی،آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

چکیده:

گرچه عامل وراثت و محیط یا هوش و غنی سازی محیط آموزشی و بهبود روشهای تدریس تا اندازه ی زیادی در بهبود وضع آموزشی تأثیر دارد ، ولی قلب آموزش و پرورش انگیزش است و تا انگیزه نباشد هیچ کس هیچ چیزی را یاد نخواهد گرفت.انگیزش یکی از ابزارهای مهم برای تولید مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار میرود.آموزشکاران بدنه اصلی هرنظام آموزشی را تشکیل می دهندو آموزش و پرورش به آموزشکاران با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد چرا که بی انگیزه گی آموزشکاران می تواند تهدید کننده کیفیت آموزش و همین طور مانع دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد .از این رو این نوشتار در پی بررسی عوامل تاثیر گذار بر انگیزش آموزشکاران است.