سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
صالح سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی دانشگاه تهران
محمد مهدی ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی گرایش عمومی دانشگاه تهران
محمد امین کشمیری حق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی گرایش فناوری دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیقات اخیر روی کارآفرینی عمدتا روی نیروهای محیط سطح بالا و ویژگیهای فرصتهای کارآفرینی تمرکز یافته اند گرچه محققان پذیرفته اند که این تمرکز بسیاری ازروشهای تجربی موجود درباره نقش انگیزش انسانی درکارآفرینی را مورد انتقال قرار داده است ما معتقدیم که توسعه تئوری کارافرینی نیازمندملاحظاتی درباره انگیزش مردمی است که تصمیمات کارافرینانه را اتخاذ می کنند برای ارایه نقشه ی راهی برای متخصصان علاقه مند به این زمینه انگیزشهای اصلی را که محققان قبل اذعان داشتند روی فرایند کارافرینانه تاثیر گذارند را به همراه برخی انگیزشهایی که کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اند را مورد بحث قرارمیدهیم علاوه برترسیم دلایل اصلی درجستجوی این انگیزشها ما ضعفهای مهمی که قدرت پیش بینی تحقیقات قبلی روی این موضوع را محدود کردها ست شناسایی می کنیم