مقاله انگیزه افراد در ارسال پیام های الکترونیکی برای دیگران (بازاریابی ویروسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: انگیزه افراد در ارسال پیام های الکترونیکی برای دیگران (بازاریابی ویروسی)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی ویروسی
مقاله بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
مقاله انگیزه
مقاله پیام الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی پوردرویش زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باوجود افزایش محبوبیت بازاریابی ویروسی، عوامل کلیدی اثرگذار بر این استراتژی نوپای بازاریابی همچنان ناشناخته باقی مانده است. پژوهش حاضر از میان این عوامل حیاتی، برروی انگیزه مخاطبان شرکت ها از ارسال پیام های الکترونیکی دریافتی برای دیگران متمرکز شده است. در این پژوهش، ضمن مطالعه پیشینه و مبانی نظری این حوزه بازاریابی، اثر عوامل بالقوه ۱٫ نیاز به بخشی از یک گروه بودن، ۲٫ نیاز به متفاوت بودن، ۳٫ نوع دوستی، ۴٫ نیاز به رشد شخصی، برروی تعداد ارسال های پیام های الکترونیکی برای دیگران بررسی شده است. همچنین در این باره بحث شده است که آیا داشتن خصوصیت کنجکاوی بالا می تواند ازطریق افزایش استفاده از پیام های الکترونیکی بر تعداد ارسال های این افراد اثر گذارد. نتیجه پژوهش حاضر که برروی نمونه ای بالغ بر ۳۰۰ نفر ازدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است، نشان می دهد افرادی با نیاز به تعلق بیشتر، نوع دوستی بیشتر، نیاز به رشد شخصی بیشتر و نیز خصوصیت کنجکاوی بیشتر از دیگران به ارسال پیام های الکترونیکی تمایل دارند.