مقاله انگلیس و اروپا، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: انگلیس و اروپا، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بریتانیا
مقاله وحدت اروپا
مقاله هویت
مقاله سیاست خارجی
مقاله تحلیل گفتمان
مقاله دال و مدلول
مقاله برجسته سازی
مقاله به حاشیه رانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقیب زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: همویی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بریتانیا به عنوان یکی از قدرت بزرگ اروپایی، همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپا و اروپایی سازی است. در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده و به اعتقاد صاحب نظران، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرده و این کشور در سیاست های خود نگاهی فراآتلانتیکی دارد. این مقاله بر آن است تا با بهره جستن از نظریه گفتمان لاکلاو و موف، به شناسایی و تحلیل نشانه ها (دال و مدلول ها) موجود در گفتمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا که توسط بریتانیا به عنوان یکی کشورهای مهم عضو اتحادیه مفصل بندی شده و نیز فضای گفتمانی شکل دهنده به آنها بپردازد تا فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و چگونگی امکان پذیری رویکرد پرتنش سیاست خارجی بریتانیا تبیین شود.