مقاله انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه، نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه «Shi’ism» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه، نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه «Shi’ism»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستشرقان
مقاله عزاداری شیعه
مقاله نماد
مقاله چلکوفسکی
مقاله نقد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهه حاضر نقد مقاله «Popular Shi’i Morning Rituals» (مقاله ۴۴) از مجموعه «Shi’ism» نوشته دکتر پیتر چلکوفسکی است. نگاه ایشان به مراسم عزاداری شیعه با وجود بی طرفانه نگاشتن او، همانند نگاه بسیاری از مستشرقان کاستی هایی دارد. وی با بیانی توصیفی به شرح مراسم عزاداری در نواحی مختلف شیعه نشین جهان می پردازد. مبنای وی در بررسی این برنامه ها بر نگاه نمادین یک ناظر بیرونی و بدون کمک گرفتن از آموزه ها و مصادر شیعه استوار است. یکی از راه های شناخت باورهای یک جامعه، بررسی نمادهای موجود در آن محیط است که نویسنده از این روش در تحلیل های خود استفاده کرده است. نوشتار حاضر درصدد اثبات این امر است که چنین روشی نمی تواند بیان درستی از شعائر و آموزه های شیعه ارائه نماید و با کاستی ها و مشکلاتی همراه است.
این پژوهه در دو محور کاستی ها و امتیازات، به نوشته چلکوفسکی نگاه می کند و نکات مثبت این مقاله را در شکل و ساختار مقاله و روش نویسنده و کاستی های آن را با دو رویکرد محتوایی و روشی مورد تحلیل قرار می دهد.